top of page
taş Dengeleme

Görüşme Süreci 

    Aile danışmanlığı terapi seansları, genellikle aile üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen bir dizi toplantıdan oluşur. Süreç, ailenin ihtiyaçlarına, danışmanın terapi yöntemlerine ve terapinin hedeflerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 

    İşte tipik bir aile danışmanlığı seansının bazı özellikleri:
 

 1. Başlangıç Değerlendirmesi: İlk seans genellikle bir başlangıç değerlendirmesiyle başlar. Danışman, aile üyeleriyle tanışır, ailenin yapısını, dinamiklerini ve sorunları hakkında bilgi alır. Aile üyeleri, danışmanın kendilerini daha iyi anlaması için duygularını ve deneyimlerini paylaşabilirler.
   

 2. Hedef Belirleme: Danışman, ailenin hedeflerini ve terapi sürecinde neyin ele alınması gerektiğini belirlemek için aileyle birlikte çalışır. Hedefler, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, çatışma yönetimi, aile bağlarının güçlendirilmesi veya başka belirli sorunların çözülmesi gibi konuları içerebilir.
   

 3. Sıklık ve Süre: Aile danışmanlığı seansları genellikle haftalık veya iki haftada bir düzenlenir. Seansların süresi genellikle 60 dakikadır, ancak bazen daha uzun veya kısa olabilir. Danışman, ailenin ihtiyaçlarına ve terapinin ilerlemesine bağlı olarak seans sürelerini ve sıklığını ayarlayabilir.
   

 4. Aile Üyelerinin Katılımı: Aile danışmanlığı seanslarına genellikle tüm aile üyeleri katılır. Bunlar ebeveynler, çocuklar ve diğer aile bireyleri olabilir. Bazı durumlarda, danışman bireysel seansları da önerilebilir, özellikle belirli konuları veya kişisel sorunları ele almak için.
   

 5. İletişim ve Dinleme: Danışman, seanslarda aktif bir dinleyici olarak rol alır. Aile üyelerine fırsat verir ve herkesin duygularını ifade etmesini sağlar. Aynı zamanda aile üyelerinin birbirlerini anlamalarına yardımcı olmak için etkili iletişim becerilerini kullanır.
   

 6. Terapi Teknikleri: Aile danışmanları, çeşitli terapi tekniklerini kullanabilir. Bu teknikler, rol oynamalar, iletişim egzersizleri, duygusal odaklanma, problem çözme stratejileri, aile sistemine odaklanma gibi yöntemleri içerebilir. Terapist, aileye uygun olan teknikleri seçer ve uygular.
   

 7. Ev Ödevleri ve Pratik: Aile danışmanlığı seansları genellikle ev ödevleri ve pratikleri içerir. Danışman, aile üyelerine seanslar arasında yapmaları için ev ödevleri ve pratikler verebilir. Bu, yeni becerilerin uygulanmasını, iletişim denemelerini veya belirli sorunlar üzerinde çalışmayı içerebilir.
   

    Aile danışmanlığı süreci, genellikle birkaç seans boyunca devam eder. Danışman, ailenin ilerlemesini takip eder, hedeflere ulaşmada yardımcı olur ve gerektiğinde terapi yaklaşımını ayarlar.

bottom of page